Bachatango

Eye Eye Gancho Ida Y Vuelta BachaTango Advanced 4 32  
Eye Eye Giro Pa Atras BachaTango Advanced 4 32  
Eye Eye Ocho Variacion Adelante BachaTango Advanced 4 32  
Eye Eye Oro BachaTango Advanced 4 32  
Eye Eye Sacada Doble BachaTango Advanced 3 24  
Eye Eye Sandwich BachaTango Advanced 4 32